Přístup

Přístup k Yutorelo-an PŘÍLOHA

【台風 19 号 の 影響 に よ る 交通 状況 に つ き ま し て】
台風 19 号 の 影響 よ り 、 強 羅 ま で の ア ク セ ス 方法 に 一部 変 更 が ご ざ い ま す す。

< 電車 で お 越 し の 方 >
現在 、 箱根 湯 本 ~ 強 羅 ま で 2 種類 の バ ス が 運行 中 で す。
① 振 替 バ (路線 バ バ)) 9) 15 ~ 16 : 35 ま で (曜 日 に よ り 発 着 時間 が 異 異 な ま す))
・ 賃 : 610 円 ・ IC 利用 可
② 代行 バ ス 6 : 15 ~ 23 : 15 ま で (日中 の 運行 は な し)
: 賃 : 410 円 ・ IC 利用 不可

強 羅 駅 に 、 当 館 最 寄 バ ス 停 「公園 上」 ま で の 代行 バ ス に お 乗 換 え え な り ま す。
※ 2020 年 下旬 (予 定) ま で 、 箱根 ケ ー ブ ル カ ー 車 両 更新 工事 に よ る 運 休 の の 為
約 下 バ ス か ら 当 当 ま で 徒 徒 歩 約 約 5 分 、 往 路 は 上 り 坂 と な っ て お り ま す。
◆ 箱根 湯 本 → 強 羅 (所 要 時間 30 分) → 公園 上 バ ス 停 (所 要 約 分 5 分)
乗車 場所 : 駅 前 ロ ー タ リ ー


< お 車 で お 越 し の 方 >
場 殿 場 IC ⇒ 138R ⇒ 仙 石 原 交 差点 ⇒ 75R ⇒ 仙 郷 楼前 ⇒ 733R ⇒ 強 羅
お 気 を つ け て お 越 し く だ さ い ま せ。

Z Šindžuku (Tokio)

Veřejnou dopravou: stanice Odawara Station stanice Gora (lanovka Hakone Tozan) ⇒ sjezd lanovkou ⇒ vystupte na stanici Nakagora ⇒ chůze po dobu 1 minuty

Autem: Tomei dálnice ⇒ Hakoneguchi ⇒ Buď přes tunel Otome nebo National Rd. 138, pojeďte asi 20 km směrem na Gora

Z Nagoja / Osaka / Kyoto

Veřejnou dopravou: stanice Odawara Station stanice Gora (lanovka Hakone Tozan) ⇒ sjezd lanovkou ⇒ vystupte na stanici Nakagora ⇒ chůze po dobu 1 minuty

Autem: Tomei dálnice ⇒ Gotenba Hakone IC (Exit) ⇒ Buď přes tunel Otome nebo National Rd. 138, pojeďte asi 20 km směrem na Gora

Ze stanice Nakagora (2020/3 ~)

Jakmile dorazíte na stanici Nakagora (lanovka Hakone Tozan), obráťte se opačným směrem od stanice Gora a opusťte vlak zleva. Po opuštění nástupiště budete chodit 30 sekund a uvidíte naše ubytování na pravé straně.

Zdarma kyvadlový autobus ze stanice Gora

Když přijedete na stanici Gora, zavolejte nám přímo, abychom vám mohli zajistit bezplatnou kyvadlovou dopravu a poradit vám, kam ji vzít.

* Provozní doba: 15:00 - 18:00

* Telefonní číslo: +81 (0) 570-036-766