ГОРЕЩИ ПРОЛЕТИ - GORA ONSEN -

Нашият хотел трябва да е обществена баня. Това са горещи извори (само вътре във ваната)
※ Но вътрешната баня не е горещи извори. Само обществена баня.

Развитието на Gora Onsen започва с горещ извор от Soun Jigoku в Meiji 27, а продажбата на вили с горещи извори започва през 1905 г. и започва сериозно с откриването на планинска железопътна линия между Hakone Yumoto и Gora през 1958 г.
От друга страна, пробиването с горещи извори в Гора за първи път е успешно през 1924 г., а настоящият брой горещи извори е 46, качеството на изворите е класифицирано в три вида, а най-високата температура е 95 ° С. Съдържа.
Gora Onsen е млечнобяла гореща извор, извлечена от Owakudani (кисело-сулфатна гореща извор), гореща извор, изтеглена от Sounzan (проста сярна гореща извор), проста гореща извор, хлоридна гореща изворна, бикарбонатна гореща изворна и др. горещи извори в Хаконе, където можете да се насладите на горещите извори в същия район.